SİGORTA BROKERLİĞİ

 

  Risk Danışmanlığı

 

Risk Danışmanlığı:

   • Kurumların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan risklerin tanımlanması
 • Tanımlanan risklerin ölçülmesi ve sayısallaştırılması
 • Riskleri azaltıcı önlemlerin belirlenmesi
 • İlgili önlemlerin fayda/maliyet analizlerinin yapılması

süreçlerini kapsar.

Tanımlanan risklerin sayısallaştırılması, riske konu olan olasılıkların gerçekleştiği durumlarda meydana gelecek olan ekonomik değer kaybının ortaya çıkarılmasıdır.


Küreselleşen ticaret ve bilgi teknolojilerinin iş hayatının her kısmında kullanılmaya başlanması kurumların geleneksel risklerin dışındaki risklerle daha fazla karşılaşmak durumunda kalmasına sebep olmaktadır.


Artan rekabet, kurumların maliyetlerini daha iyi yönetmelerini gerektirmekte; buna paralel olarak da risk yönetimi de maliyet yönetiminin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.


Türker Broker risk danışmanlığı başlığı altında;

 • İş süreçlerinin analizinin yapılarak kurumların karşı karşıya kaldıkları risk faktörlerinin belirlenmesi,
 • Bu faktörler sonucunda ortaya çıkan risklerin gerçekleşmesi dahilinde oluşacak ekonomik değer kayıplarının hesaplanması,
 • Söz konusu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin belirlenmesi,
 • Alınacak önlemlerin fayda/maliyet analizlerinin yapılması konularında müşterilerine hizmet vermektedir.