SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

 

LOJİSTİK

Ağır Yük Taşımacıları Sorumluluk Sigortası

Taşıyıcı veya nakliyeci, ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumluluğunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Burada verilen teminat dar veya geniş kapsamlı olabilir. Ancak dar kapsamlı (örneğin kamyon klozu ile) bir sorumluluk sigortası yapılması halinde, toprak kayması, çiğ düşmesi, sel sularına kapılma, yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar ile köprü çökmesi gibi haller sigorta kapsamına girmez.
Bu sigortanın kapsamına girebilecek haller arasında (dar veya geniş teminat verilmesine göre değişen), yangın, trafik kazası, hırsızlık, ıslanma, yükleme - boşaltmada oluşan haller sayılabilir. Özetle salt taşıyıcının sorumluluğunu gerektiren türde rizikolar, bu sigortanın konusunu oluşturmaktadır.

Türker Broker, Ağır Yük Taşımacıları için sorumluluk sigortası kapsamından Lloyds piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için: info@turkerbroker.com

 

Freight Forwarder Mesleki Sorumluluk Sigortası

Freight Forward Şirketleri için mesleki sorumluluk sigortası; taşıyıcı araç sahibi, yük sahibi veya kiracısının, bir hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında, kendisinin veya yetki vermiş olduğu çalışanlarının hatası, ihmali, gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sözleşmenin karşı tarafının veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla, kendisine düşen hukuki sorumluluğu ve navlun üzerindeki menfaatini temin eden bir sigortadır.

Türker Broker, Freight Forwarder Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri ile ve  Lloyds piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için: info@turkerbroker.com

 

Vinç Operatörleri Sorumluluk Sigortası
Vinç Operatörleri Sorumluluk Sigortası, vinç operasyonu sırasında meydana gelecek kazaların sonucunda vinç operatörünün müşterisinin mallarına ve/veya üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına gelebilecek zararları kapsar.

Türker Broker, Vinç Operatörleri sorumluluk sigortası kapsamında Lloyds piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için: info@turkerbroker.com